Vacatures in Econometrie

De veranderende rol van de actuaris

Bron: Jan-Huug Lobregt PwC - 03 november 2023

De veranderende rol van de actuaris 

Op de dag van de actuaris, 6 oktober 2023, is mij gevraagd mijn visie te geven op de veranderende rol van de actuaris binnen de samenleving. Dit is gelukkig geen nieuw onderwerp. De rol van de actuaris is continu in ontwikkeling. Bij de vraag aan het publiek van actuarissen gaf 72% van de aanwezige actuarissen aan dat de rol van de actuaris in ontwikkeling is.

Toen ik actuariaat studeerde in het begin van deze eeuw werd de actuaris vooral gezien als schatbewaarder van de toekomst. Hierbij werd in die tijd eigenlijk vooral gerefereerd aan het thema pensioen. De actuaris dient vooral te bewaken dat iedereen die daar recht op heeft een waardevast pensioen krijgt. 

Roger Laeven, professor actuariële wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam zei daar in 2014 het volgende over:

“In het verleden sprak ik al eens over mijn visie op de rol van de actuaris, die mijns inziens meer dan vroeger actief en creatief moet zijn in productontwikkeling, en in strategie en beleid; niet louter als ‘schatbewaarder van de toekomst’ maar ook als ‘visionaire edelsmid'.
Dit alles vraagt om die state-of-the-art research-based training van actuarissen, en bovendien om een meer zichtbare plaats van de actuaris in de verschillende gremia.”

Vooral op het punt van het zijn van visionair heeft de actuaris nog wel een ontwikkeling door te maken. En ook op het punt van zichtbaarheid in de verschillende gremia hebben wij nog voortgang te boeken. Op vele fronten zijn actuarissen zichtbaar. Een goed voorbeeld is Agnes Joseph. Agnes is zeer zichtbaar in het pensioendebat. Het heeft haar zelfs een plek opgeleverd op de kandidatenlijst van Pieter Omtzigt. Echter, Agnes wordt door het publiek vooral gezien als pensioendeskundige en niet als actuaris……

Als beroepsgroep moeten wij daar dus verder mee aan de slag. En het tij zit ons mee. De wereld schreeuwt namelijk om objectieve analyses en antwoorden op vragen. Immers Nederland is vastgelopen in de verschillende crises. We hebben crisis in de zorg, crisis in het onderwijs, financiële crisis, klimaatcrisis, geo-politieke crisis, armoede, wooncrisis, stikstofcrisis, asielcrisis/Vluchtelingencrisis en een arbeidsmarkt crisis. Het grootste probleem hierbij is dat de politiek geen antwoord heeft op deze crises, hetgeen het vertrouwen van de samenleving in de politiek flink heeft gereduceerd.

Hiermee komen wij direct bij de drie thema’s in de samenleving op dit moment. Dit zijn: 

 1. Vertrouwen
 2. Digitalisering
 3. Duurzaamheid

Binnen alle drie de thema’s spelen actuarissen een belangrijke rol, vanuit het geven van een opinie en meedoen in de debatten. In dit artikel wordt ingegaan op het thema vertrouwen. In vervolgartikelen wordt ingegaan op de thema’s digitalisering en duurzaamheid.

Vertrouwen

Een van de belangrijkste pijlers van onze samenleving is het vretrouwen in ons pensioenstelsel. Nederland gaat de komende tijd over naar een nieuw pensioenstelsel. Er zijn zelfs spotjes op de televisie met allemaal zeer vrolijke mensen erin rondom het topic pensioen. Het nieuwe stelsel is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen straks nog met pensioen kan gaan.

Het nieuwe stelsel is mede geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat er vaker geïndexeerd kan worden. Ondertussen wordt de overgang naar het nieuwe stelsel als risico genoemd door pensioenfondsen en daarmee als reden om niet te indexeren. Ook leven er heel veel vragen bij gepensioneerden en werknemers/werkgevers over het nieuwe pensioen. Voorbeelden van vragen zijn: -

 1. Ik heb nu een constante pensioenuitkering. Dat geeft zekerheid en daar ben ik blij mee! Dit verandert toch niet onder het pensioenakkoord?
 2. Gelukkig heb ik tot nu toe in een goede pensioenregeling gezeten. Dat pakken ze me niet meer af!
 3. Dat is balen. Ik kom nu net op een leeftijd dat ik niet meer teveel betaal voor mijn pensioen. En dan gaan ze het pensioenakkoord invoeren!
 4. Wij (werkgever) willen hetzelfde toezeggen aan ons medewerkers, als nu het geval is. Kan dit? En wat betekent dit voor onze premie?

De antwoorden op deze vragen zijn niet altijd al volledig bekend. Zo is het antwoord op vraag 1 dat de pensioenen in het nieuwe pensioenstelsel wel degelijk jaarlijks kunnen wijzigen. Op vraag 2 is het antwoord dat alle oude pensioenrechten worden omgezet naar het nieuwe het pensioenpotje. Echter, er zijn partijen die dit na de verkiezingen weer willen veranderen. En hoe de omzetting van het oude naar het nieuwe stelsel plaatsvindt (invaren) is ook nog ongewis. Voor vraag 3 geldt dat daarvoor gecompenseerd gaat worden, echter hoe is ook nog niet duidelijk.

Voor vraag 4 hebben collega actuarissen een berekening gemaakt. Daar kwam uit dat in het nieuwe pensioenakkoord de premie verdubbeld. Daarbij moet dan aangetekend worden dat dit komt dooradt de risico’s binnen het pensioenakkoord expliciet gewaardeerd worden. In het huidige pensioensysteem is dat niet zo.       

Naast alle vragen zijn er ook nog twee thema’s die het vertrouwen in het het pensioenstelsel kunnen ondermijnen. Dit zijn inflatie en de verdeling van de pensioenpotjes.

Inflatie

Voor de inflatie geldt dat deze voorlopig nog wel even blijft. De Nederlandse economie is oververhit en dit jaagt de inflatie aan. Om de economie af te remmen verhoogt de centrale bank van een land normaal de rente. De ECB heeft dit de afgelopen tijd ook gedaan. Onlangs verhoogde de ECB de rente nog van 3,75% naar 4%. Christine Lagarde, de president van de ECB heeft daarbij aangegeven dat de rente voorlopig niet verder verhoogd wordt.

De reden hiervan is dat indien de rente verder verhoogd wordt, dat de landen als Spanje, Italie en Frankrijk de rente over hun schulden niet meer kunnen betalen. Door de vergrijzing zullen de schulden van deze landen alleen maar verder oplopen, doordat zij de pensioenen uit de lopende rekening betalen. 

De enige mannier om de inflatie te beteugelen is dat de overheid een terughoudend begrotingsbeleid voert. Mede doordat de verkiezingen er nu aan komen, gebeurt dit nog onvoldoende.

De inflatie zorgt ervoor dat dat de schulden minder waard worden. Het zorgt er echter ook voor dat de koopkracht van de pensioenen minder wordt. Dat is een probleem in het huidige pensioenstelsel en in het nieuwe pensioenstelsel. Het probleem van inflatie wordt dus met de overgang naar het nieuwe pensioensysteem niet opgelost.

Verschil in levensverwachtig tussen laagopgeleiden en hoogopgeleiden     

Volgens CBS leven mensen met een hogere opleiding gemiddeld genomen langer dan mensen met een lagere opleiding. Opleidingsniveau en inkomen zijn sterk gecorreleerd. Sterfte en inkomen zijn ook sterk gecorreleerd. Binnen een pensioen- of verzekeringsportefeuille zijn vaak grote verschillen in salaris van deelnemers, en ook binnen portefeuilles vinden we daarom grote verschillen in sterfte. In pricing van pensioenproducten wordt echter alleen gedifferentieerd naar leeftijd en geslacht en niet naar opleidingsniveau.

Bron: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84842NED/table 

De vraag is dan hoe eerlijk het nieuwe pensioenstelsel is. Wat zijn de implicaties van verschillen in sterftekansen door opleidingsniveau op de hoogte van de individuele pensioenen?

Tijdens de transitie naar het nieuwe pensioensysteem geldt dat

 • In het verleden hebben meer vermogende mensen te weinig betaald voor wat ze hebben opgebouwd (en minder vermogende mensen te veel)
 • Bij het invaren krijgen meer vermogende mensen te weinig geld voor hun opgebouwde rechten (en minder vermogende mensen te veel)
 • Netto lijkt dit elkaar uit te middelen (hier is geen diepgravend onderzoek naar gedaan)

Na de transitie geldt dat

 • Mensen bouwen individuele potjes op en kopen bij pensionering een annuïteit (een pensioenuitkering)
 • Wordt er in de toekomst wel gedifferentieerd?
 • Bij dezelfde pot geld, krijgen minder vermogende mensen (lageropgeleiden) een hoger pensioen omdat ze naar verwachting korter leven?
 • Of gaan verzekeraars specifiek minder vermogenden targeten omdat deze bij één prijs voor iedereen winstgevender zijn?

De vraag is dus of laagopgeleiden in het nieuwe pensioenakkoord de hogeropgeleiden gaan subsidiëren. De staatssecretaris heeft hierover gezegd dat er alleen gedifferentieerd wordt naar leeftijd en geslacht en niet naar opleidingsniveau.

Verdelen van de potjes, wat is eerlijk?

Rondom de wijze van invaren is nog veel onduidelijk. Feitelijk moet er een kader komen, waarbinnen vastgesteld wordt hoe de transitie naar het nieuwepensioensysteem zo eerlijk mogelijk verloopt. Wat zijn de regels voor het zo eerlijk mogelijk verdelen van die grote pensioenpot? En wat vinden wij eerlijk. De actuaris is bij uitstek uitgerust om dit kader op te stellen.

Nieuw Actuarieel Contract

Daarom roep ik op tot een Nieuw Actuarieel Contract (NAC). Binnen het NAC kunnen wij onze exerpertise tonen en vanuit deze expertise helpen om de grote problemen van de samenleving mede op te lossen. Hopelijk doet het Koninklijk Actuarieel Genootschap mee in het NAC!

Ook op andere gebieden kunnen actuarissen het verschil maken. Bijvoorbeeld als het gaat om klimaatrisico modellering. Ook dit kunnen wij oppakken binnen het NAC. Het is dan ook mooi om te zien dat Gijs Kloek als klimaatactuaris actuaris van het jaar is geworden.

Doe je mee?

Wil je meepraten en je kennis en vaardigheden inzetten voor de grote uitdagingen van deze tijd? Of wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Stuur dan een mailtje naar nac@actuaris.nl met je contactgegevens.  Samen kunnen we het verschil maken! Wordt vervolgd ...

Wil je dit nieuwsbericht verder delen?
Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: +31 36 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Econometrie-vacature.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.