Vacatures in Econometrie
logo Groen van Solinge & Partners

Investment Manager De Nationale APF - via Groen van Solinge & Partners

Locatie: Den Haag
Dienstverband: Full-time

Functieomschrijving

Voor De Nationale APF in Den Haag zoeken wij een investment Manager. Vanuit De Nationale APF wordt inmiddels voor zeven kringen het vermogensbeheer gevoerd, hetgeen deze functie zeer afwisselend maakt en dus ook de nodige flexibiliteit biedt en vraagt. De Investment Manager ondersteunt het uitvoerend bestuur van de APF bij de taken die samenhangen met het vermogensbeheer en werkt binnen het bestuursbureau nauw samen met de Senior Investment Manager en de uitvoerend bestuurder met vermogensbeheer in de portefeuille. De Investment Manager rapporteert hiërarchisch aan de uitvoerend bestuurder met HR in zijn portefeuille en functioneel aan de uitvoerend bestuurder met vermogensbeheer in zijn portefeuille.

Het takenpakket van de Investment Manager bestaat uit:

 • Het voorbereiden van stukken, agendapunten en beleidsvoorstellen op het gebied van vermogensbeheer ten behoeve van vergaderingen van de Beleggingsadviescommissie en het bestuur;
 • Het monitoren en evalueren van de uitvoering van het vermogensbeheer door de fiduciair beheerder;
 • Het identificeren en beoordelen van de risico’s in nieuwe beleggingsvoorstellen. Deze identificatie en beoordeling wordt vervolgens besproken in de Beleggingsadviescommissie;
 • Het leveren van een bijdrage aan het ESG beleid van het fonds;
 • Het monitoren van het proces gericht op de selectie, het monitoren en het ontslaan van de onderliggende vermogensbeheerders. Het bestuursbureau voert een ‘ex ante’-toets uit op voorstellen van de fiduciair beheerder met betrekking tot beleggingsrichtlijnen en kaders voor de onderliggende vermogensbeheerders;
 • Het ondersteunen van de portefeuillehouder bij het voeren van de regie bij tijdelijke afwijkingen van het mandaat en hierover in overleg treden met de fiduciair beheerder;
 • Het ondersteunen bij het opstellen van het beleggingsbeleid van het fonds en het ondersteunen bij het vormgeven van kaders;
 • Het ondersteunen bij het construeren van de beleggingsportefeuille van het fonds;
 • Het ondersteunen bij het beoordelen van de beleggingsrisico’s van de totale balans en de beleggingsportefeuille van het fonds;
 • Het waarborgen van de compliance op de totale portefeuille van het fonds;
 • Het controleren of de overlays met betrekking tot het vermogensbeheer van het fonds conform het beleid zijn ingericht;
 • Het controleren van de uitvoering van het overlay management met betrekking tot het vermogensbeheer;
 • Het controleren van performancemetingen op het gebied van vermogensbeheer;
 • Het coördineren en voorbereiden van rapportages aan het bestuur inzake het vermogensbeheer.

Functie-eisen

De Investment Manager dient ten minste de volgende kennis en ervaring te hebben:

 • Afgeronde WO-opleiding in bedrijfseconomische, financiële, econometrische of wiskundige richting;
 • Opleiding CFA of vergelijkbaar is een pre;
 • Ruime kennis van en ervaring met vermogensbeheer, de diverse vermogenscategorieën en financiële instrumenten;
 • Op de hoogte van actuele ontwikkelingen en trends in vermogensbeheer en beleggingen en relevante wet- en regelgeving;
 • Aantoonbare ervaring met het monitoren van uitbestede vermogensbeheerprocessen;
 • Bekend met de actuele ontwikkelingen in de pensioensector en de oudedagsvoorziening en affiniteit met ALM en balansmanagement.

Vereiste competenties:

 • Analytisch vermogen: herkent belangrijke informatie en signaleert relevante ontwikkelingen. Is zich bewust van de hoofdlijnen, problemen en oplossingen die pas op langere termijn zullen spelen en houdt daar rekening mee. Komt snel tot de kern van complexe materie. Draagt bij aan een organisatie waarin waarde wordt gehecht aan een heldere probleemanalyse als basis voor
  meningsvorming en/of beslissingen;
 • Cijfermatig inzicht: is in staat om cijfermatige gegevens te verzamelen en te bewerken. Kan uit cijfermateriaal de juiste conclusies trekken door ordening, analyse en patroonherkenning;
 • Innovatief vermogen: signaleert actief mogelijkheden voor productvernieuwing en procesverbetering. Stelt zich open voor ideeën van anderen en bouwt hierop voort om ze sterker te maken. Past creatieve technieken toe in groepen. Stimuleert anderen (bijvoorbeeld de fiduciair beheerder) om te vernieuwen;
 • Integriteit: leeft de waarden van fonds na en heeft zelf ook duidelijke en uitgesproken normen en waarden. Vertoont voorbeeldgedrag. Stelt het belang van het fonds boven het eigen (team) belang. Is open en eerlijk ten opzichte van anderen, is betrouwbaar in het nakomen van afspraken. Gaat correct om met gevoelige informatie. Committeert zich alleen als hij het ook waar kan maken;
 • Kritische instelling: denkt met diepgang, bekijkt zaken vanuit verschillende invalshoeken, accepteert beweringen of feiten niet klakkeloos, maar overweegt rijkelijk;
 • Kwaliteitsbewustzijn: stelt hoge eisen aan eigen werk en aan dat van anderen op het gebied van kwaliteit en nauwkeurigheid. Stimuleert kwaliteitsbewustzijn als vast onderdeel van het beleid;
 • Resultaatgerichtheid: is gericht op het behalen van afgesproken doelstellingen. Stelt duidelijke prioriteiten; maakt een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te kunnen benutten. Maakt met medewerkers afspraken, controleert en bespreekt voortgang en realisatie;
 • Samenwerken: draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is. Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken. Maakt optimaal gebruik van kennis en expertise van anderen;
 • Zelf startend vermogen: initieert uit eigen beweging beleid. Onderkent verbeteringen ten aanzien van het pensioenbeheer en handelt daarnaar. Draagt uit eigen beweging oplossingen aan.

Bedrijfsprofiel

De Nationale APF is een van de vier Algemeen Pensioenfondsen in Nederland. APF’en hebben een consoliderende functie: liquiderende pensioenfondsen kunnen hun bezittingen en verplichtingen overdragen aan deze instellingen. De Nationale APF timmert hard aan de weg en voert inmiddels het beheer over ongeveer 4,5 miljard vermogen voor zeven kringen. De Nationale APF kent een onafhankelijk gemengd bestuur dat bestaat uit drie parttime niet-uitvoerende bestuurders en drie fulltime uitvoerende bestuurders. Het bestuur wordt ondersteund door een eigen bestuursbureau. De pensioenadministratie is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. NN IP is aangesteld als fiduciair beheerder. Altis adviseert over de managerselectie en verzorgt de monitoring. Het bestuur wordt over het vermogensbeheer geadviseerd door de beleggingsadviescommissie.

Bedrijfscultuur

Het bestuursbureau is klein en slagvaardig. De lijnen zijn kort, er is veel dynamiek en iedereen voelt zich sterk verantwoordelijk voor en betrokken bij het succes van De Nationale APF.

Arbeidsvoorwaarden

De salariëring en het arbeidsvoorwaardenpakket zijn marktconform en goed passend bij de zwaarte van de functie.
Deze functie wordt ingevuld voor 0,8 tot 1 fte.

Contactpersoon

Aad Groen
E: agroen@groenvansolinge.nl

Locatie:
Den Haag

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Deze organisatie werkt voor het vervullen van deze vacature nauw samen met Groen van Solinge & Partners.

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Investment Manager De Nationale APF bij deze organisatie in Den Haag inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacaturenummer:
#GRAG01068
Vacature geplaatst op
14 januari 2022
Direct Solliciteren
Meer informatie:
contactpersoon
LinkedinTwitter
 
Contact:
Aad Groen
m. 06-17448786
E-mail
Wil je deze vacature delen met je netwerk?
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Econometrie-vacature.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.