Vacatures in Econometrie

Wat is een Financiële Econometrist?

Een van de deelgebieden binnen de Econometrie is Financiële Econometrie. Deze discipline richt zich specifiek op het modelleren van financiële verschijnselen. Een Master Econometrics- Financial Econometrics of Master Quantitative Finance bieden hiervoor een goede basis. Er is veel vraag naar Econometristen met dit specialisme bij Banken, Verzekeraars, Pensioenfondsen en Consultancy organisaties.

[videoplayer]

Toezichthouders, overheden en aandeelhouders vragen steeds vaker en meer inzicht in de mogelijke gevolgen van risico’s bij financiële instellingen. Zij eisen dat het management ‘in control’ is. Deze wens vertaalt zich in een gedegen risk framework. Econometristen spelen in de realisatie hiervan een cruciale rol, bijvoorbeeld als:

Wat is een Financial Risk Manager?
Een financial risk manager is iemand die zich bezighoudt met het beheersen van de financiële risico’s van een onderneming en dan met name de kwantitatieve aspecten hiervan, zoals de waardering van complexe financiële instrumenten en het ontwikkelen danwel valideren van modellen. Vaak gebeurt dit in het kader van regelgeving (Basel, Solvency, IFRS, etc.).

Wat is een Credit Risk Manager?
Credit Risk of kredietrisico verwijst naar het risico dat een kredietnemer in gebreke zal blijven door voor de openstaande schuld niet aan de vereiste betalingen te voldoen. Het risico is grotendeels voor de kredietgever en omvat een verlies aan renteinkomsten, verstoring van de kasstromen (cashflow) en hogere incassokosten. De Credit Risk Manager ontwikkelt en beoordeelt processen en beheersmaatregelen om deze risico’s te managen. Zo worden risicoanalyses uitgevoerd op de portefeuille evenals stress en backtesten, worden scorecards ontwikkeld en voorzieningen vastgesteld.

Wat is een Market Risk Manager?
Market Risk of marktrisico is het risico op verliezen op posities die worden veroorzaakt door een verandering van marktprijzen. Voorbeelden van marktrisico's zijn: rente-, valuta-, aandelenprijs-, grondstoffenprijs-, spreidings-, model- en evenementenrisico. De Market Risk Manager bepaalt de mate waarin de organisatie deze risico’s loopt en de wijze waarop deze risico’s worden afgedekt. Aangezien het afdekken van risico’s de kostprijs van het product beïnvloed, is de Market Risk Manager vaak ook betrokken bij pricings vraagstukken.

Wat is een Risk Modeller?
Risicomodellering komt al jaren voor in bepaalde bedrijfstakken waar het nemen van berekende risico's een integraal onderdeel van het bedrijf is, zoals financiële dienstverlening en energie. Meer recentelijk zijn organisaties in de publieke en private sector begonnen met het toepassen van een breed scala aan risicomodellen en simulaties om strategische, operationele, compliance-, geopolitieke en andere soorten risico's aan te pakken. De Risk Modeller vertaalt data naar inzicht gevende en voorspellende modellen.

Wat is een Model Validator?
Model Validatie helpt de organisatie om Model Risico inzichtelijk te maken en zorgt indirect voor een effectiever gebruik van modellen. Model Validator ben je direct betrokken bij het plannen van validaties, het valideren van modellen en de communicatie richting stakeholders omtrent model risico.

Wat is een Asset Liability Manager?
Organisaties zoals bijvoorbeeld Pensioenfondsen en Verzekeraars gaan verplichtingen aan richting hun deelnemers. Om aan die verplichtingen te kunnen voldoen in de vorm van pensioen- of schade-uitkeringen, moeten zij hun balans effectief beheren. Een Specialist Asset Liability Management doet onderzoek naar de ideale beleggingsmix van het vermogen rekening houdend met de aard van de verplichtingen en de risico’s die de organisatie loopt.

Wat is een Quantitative Portfolio Manager?
Binnen het vermogensbeheer worden veel modellen gemaakt en gebruikt om zicht te geven op de ontwikkeling van financiële markten. Een Quantitative Portfolio Manager ontwikkelt modellen met betrekking tot waardering en -voorspellingen van financiële waarden als aandelen, obligaties en indexen.

>> Bekijk hier de vacatures voor Financiëel Econometrist

Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: +31 36 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Econometrie-vacature.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.