Data Analist ‘Keten Schoon’

Organisatie
Gemeente Den Haag
Locatie
Den Haag
Salaris
€ 4.211 - 5.997 per maand
Gepubliceerd op
30-Jan-2024

Ontdek de kracht van datagedreven werken en help Den Haag de schoonste stad van het land te worden. Jouw data, jouw impact op de toekomst van de stad!

De gemeente Den Haag zet zich actief in voor het bevorderen van datagedreven werken. De leidraad hiervoor is de datastrategie van de gemeente, die richtlijnen biedt voor het ethisch verantwoord omgaan met data en het genereren van waarde uit data, zowel voor stedelijke uitdagingen als voor interne, organisatorische verbeteringen.

Binnen de ‘Keten Schoon’ van de dienst Stadsbeheer werkt de gemeente samen met partners, bewoners en ondernemers aan een schone stad. Om afvaloverlast te reduceren is het ‘Aanvalsplan Afval’ opgesteld. Vanuit het aanvalsplan worden diverse projecten uitgevoerd, waarbij de effecten op afvaloverlast geanalyseerd moeten worden. Tegelijkertijd zorgt de gemeente dat de basis op orde is, bijvoorbeeld door de dekkingsgraad van containers te verbeteren en afval strategisch te verwijderen. Om dit team te versterken, zijn we op zoek naar een data analist.  

Wat ga je doen?

Als data analist vervul je een essentiële rol in het analyseren van data en het leveren van waardevolle inzichten, ter ondersteuning van de Keten Schoon van de gemeente Den Haag. Je draagt actief bij aan het versterken van onze datagedreven aanpak. Je speelt een cruciale rol in het bevorderen van effectieve besluitvorming en het initiëren van acties voor een schoner Den Haag. Je krijgt vragen uit alle lagen van de organisatie, van wethouder tot aan uitvoerder. Als lid van het Expertisecentrum Data en AI, draag je bij aan het verhogen van het datavakmanschap in de organisatie. 

Binnen het domein ‘Afval en Schoon’ ondersteun je de business bij het verzamelen, analyseren, interpreteren en organiseren van data, en je speelt een centrale rol in de gebiedsgerichte overleggen. Je hebt de vaardigheid om data te visualiseren en voert statistische en trendanalyses uit. Deze analyses dragen bij aan verbeterde beleidskeuzes en verhogen de operationele efficiëntie. Als data analist herken je patronen, signaleer je bijzonderheden in de analyses, ontwikkel je voorspellende modellen en geef je advies over optimalisatie en verbeteringen in processen en diensten, evenals voorstellen voor innovaties.  

Je analyseert en geeft advies om de registraties van de ketenpartners en de BI-producten te verbeteren. Je bent in staat prototypes van rapportages en monitors te creëren, ter ondersteuning van beleidsvragen en informatievraagstukken. In nauwe samenwerking met de BI-ontwikkelaars vertaal je klantvragen en mogelijke wensen naar concrete BI-producten, zoals rapportages, dashboards, analyses, modellen en KPI's. 

De belangrijkste kerntaken: 

 • verhelderen en concretiseren van gestelde vragen, vastleggen in een (globaal) plan van aanpak; 
 • uitvoeren van data-analyses en analyseren van diverse databronnen en informatie, met aandacht voor de context en de samenhang tussen de werkzaamheden van de verschillende ketenpartners; 
 • het opzetten van effectiviteitsmonitoring van interventies in de stad, interpreteren van uitkomsten, signaleren van bijzonderheden in de data en formuleren van conclusies en adviezen;  
 • verbeteren en onderhouden van dashboard ‘Afval en Schoon’ en fungeren als inhoudelijke vraagbaak voor collega’s, ondersteunen bij de uitvoering van werkzaamheden en begeleiden bij het gebruik van data, verhogen van de datakwaliteit, dashboards en beschikbare tooling;  
 • verhelderen en concretiseren van gestelde vragen;
 • het vastleggen van de werkzaamheden en de methodieken in een werkplan; 
 • actief bijhouden van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied van Analytics en AI en het bepalen van de implicaties. 

Wat vragen wij?

Je hebt affiniteit met data, alsook met de bovengenoemde producten, diensten en de context waarbinnen de data worden gegenereerd. In deze rol werk je nauw samen en fungeer je tevens als sparringpartner. Bovendien ben je een teamspeler met een positief-kritische en proactieve houding. Je hebt de capaciteit om oplossingen buiten de gebaande paden te zoeken en beschikt over kennis met betrekking tot complexe analyses en gegevensmanagement, en je beschikt over de vaardigheden samenwerking, organisatiesensitiviteit en het communiceren op de diverse niveaus.

Verder verwachten we van jou: 

 • een succesvol afgeronde hbo- of wo-opleiding in een relevante richting; 
 • minimaal drie jaar aantoonbare en relevante werkervaring op vakgebieden analytics en gegevensmanagement; 
 • ervaring met BI-tooling en R of Python;
 • ervaring met het Agile gedachtegoed; 
 • oog voor privacy en ethiek; 
 • goede beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste;
 • een certificering op het gebied van DAMA of ervaring met DAMA DMBOK is een pluspunt

Wat bieden wij?

Je krijgt de gelegenheid om jouw volledige kennis en ervaring in te zetten, waardoor je een significante bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van de stad Den Haag en de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers. Deze functie bevindt zich binnen een gemeentelijke dienst waar veel innovatie plaatsvindt. Er wordt ruimte geboden voor eigen initiatief en we stellen mogelijkheden beschikbaar om actief te investeren in je professionele ontwikkeling.

Ook kun je rekenen op:

 • een 32- tot 36-urige werkweek met een salaris van minimaal €4.211,- en maximaal €5.997,- bruto per maand (schaal 11), op basis van een volledige (36-urige) werkweek. Afhankelijk van je opleiding en werkervaring kan je in de aanloopschaal geplaatst worden;
 • een individueel keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% boven op je salaris, dat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld extra verlof of salaris; 
 • ruimte om compensatieverlof op te bouwen; 
 • diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
 • de ruimte om jouw optimale werk- en privébalans te vinden: je krijgt diverse voorzieningen (o.a. laptop en telefoon) en de mogelijkheid je werk daar te doen waar het op dat moment het beste past;
 • opname in het ABP-pensioenfonds met een gunstige pensioenregeling, waarbij wij 70% van je pensioen betalen en een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering;
 • 144 uur wettelijk verlof en 50,4 uur bovenwettelijk verlof (bij een volledig dienstverband van 36 uur); 
 • en nog veel meer. Bekijk onze overige arbeidsvoorwaarden.

Wie zijn wij?

Je komt te werken in het Expertisecentrum Data en AI en wordt van daaruit gedetacheerd naar Dienst Publiekszaken. Het Expertisecentrum Data en AI is gepositioneerd binnen de directie Informatisering en Automatisering en is onderdeel van de Dienst Bedrijfsvoering. Dit expertisecentrum helpt de gemeente datagedreven te werken op een ethisch verantwoorde, veilige en privacyvriendelijke manier. Het omvat meerdere teams, zoals het Urban Data Center, de Open Databeheer Unit, Business Intelligence, Urban Data Platform, Informatiebeheer en team Analytics en AI, waar jij onderdeel van uitmaakt.

Dienst Stadsbeheer (DSB) is een van de acht diensten van de gemeente Den Haag en heeft als taak ervoor te zorgen dat de stad een aantrekkelijke buitenruimte heeft die schoon, heel, veilig en duurzaam is. De dienst formuleert beleid en regels, beheert en onderhoudt de buitenruimte en neemt de verantwoordelijkheid voor diverse aspecten. DSB houdt zich bezig met straatreiniging, afvalinzameling, groot onderhoud, en de inrichting van parken, duingebied, bomen, kades, bruggen, viaducten, wegen, pleinen, openbare verlichting en verkeerslichten. Daarnaast draagt de dienst bij aan een leefbare en veilige omgeving door handhaving. De stad ondergaat ingrijpende veranderingen door vergrijzing, klimaatverandering, digitalisering en innovatieve mobiliteitsvormen. Om onze kerntaken effectief uit te voeren, past de dienst voortdurend de stappen van de verbetercyclus toe: plannen, uitvoeren, controleren en verbeteren.

Meer weten

Voor meer informatie over deze functie of de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Lotte Sluyser, Lead Analytics en AI, op telefoonnummer 06-12764076.

De gemeente Den Haag wil een werkgever zijn waar het prettig werken is. Waar het veilig is en waar ruimte is om vrijmoedig te spreken. Waar er ruimte is voor verschillende mensen, meningen en perspectieven. Den Haag, onze mooie stad achter de duinen, heeft medewerkers nodig die zich willen inzetten voor het welzijn en de leefbaarheid van al onze burgers. Wees welkom om te solliciteren als jij je daarvoor wilt inzetten. Zo zijn we Samen Haags.

Extra informatie

 • Wacht niet met solliciteren tot de sluitingsdatum. Gedurende de publicatie plannen wij al gesprekken in.
 • Het opvragen van referenties en een assessment kan een onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is bij externe sollicitanten een onderdeel van de selectieprocedure.

Wij werken zonder tussenkomst of hulp van werving- en selectiebureaus. Indien wij daar toch gebruik van maken, werken wij met vaste leveranciers.

Solliciteren

Graag ontvangt Gemeente Den Haag je sollicitatie voor de functie van Data Analist ‘Keten Schoon’ in Den Haag via de sollicitatiebutton.

Direct solliciteren

Contactpersoon

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lotte Sluyser, Lead Analytics en AI, op telefoonnummer 06-12764076.

Bekijk deze vacature ook op de volgende websites

Bekijk alle vacatures